Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 27.10.2022

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.10.2022r. zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki w decyzji nr 10/2021 z dnia 17.05.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90/63, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki o numerze ewid.: 30, 8, 19, 3, 96, 4, 5/2, 5/1, 6, 305/3, 6/1, 104/4, arkusz mapy 12, 24, obręb Kowalew, gmina Pleszew" w rejonie ulicy Mickiewicza, Kościelna, Kowalewiec, Cmentarna.

Pobierz plik - format pdf