Obwieszczenie OS.6220.1.11.2022.MCh5 z dnia 14.11.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.11.2022.MCh4 dla decyzji OS.6220.1.11.2022.MCh3 z dnia 12.10.2022 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 29 w obrębie Suchorzew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf