Obwieszczenie SKO-4213/217/22 z dnia 14.11.2022 r.

Obwieszczenie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 14 listopada 2022 o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi PCWO Energy Projekt sp. z o.o. na decyzję SKO w Kaliszu znak SKO-4213/217/22 z dnia 13.10.2022r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Pobierz plik - format pdf