Obwieszczenie GP.6730.240.2021 z dnia 23.11.2022

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2022 o wydaniu decyzji nr 176/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowie drogi dojazdowej na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 1898, arkusz mapy 25, obręb miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument decyzji - format pdf
Pobierz dokument postanowienia - format pdf
Pobierz mape - format pdf