Obwieszczenie OS.6220.1.14.2022.KN3 z dnia 06.12.2022

Obwieszczenie OS.6220.14.2022.KN3 z dnia 06.12.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 44, 45/2 obręb Piekarzew, gm. Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf