Informacja PO.ZUZ.2.4210.361.2022.BK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 9 grudnia 2022

Informacja PO.ZUZ.2.4210.361.2022.BK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 9 grudnia 2022 r o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Pobierz dokument - format pdf