Obwieszczenie nr LVI/6/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie nr LVI/6/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pobierz dokument - format pdf