Obwieszczenie GP.6733.14.2022 z dnia 19.12.2022

Obwieszczenie GP.6733.14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.12.2022 r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 16/2022 z dnia 13.12.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa parkingu i dróg manewrowych, siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej" na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, w rejonie ulicy Zielonej i Wiśniowej w Pleszewie, na terenie działki nr 288/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf