Zarządzenie Nr 456/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2006r.

Pobierz tekst zarządzenia (format pdf)
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2005r.