Zarządzenie Nr 459/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 kwietnia 2006r.

Pobierz teksta zarządzenia 259/IV/2006 w formacie pdf
Pobierz tekst załączników do zarządzenia - 259/IV/2006 format pdf