Wykaz z dnia 29.06.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w Pleszewie przy ulicy Lenartowickiej (druga linia zabudowy), przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego tj. dz. nr 1806/16 o pow. 0,0155 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00031585/3

Pobierz dokument - format pdf