Zarządzenie Nr 521/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2006r.

Zarządzenie Nr 521/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 września 2006r.w sprawie ustalania zasad sporządzania skonsolidowanego budżetu Gminy Pleszew
 
Pobierz tekst zarządzenia - format pdf
Pobierz tekst załącznika do zarządzenia - format pdf
Pobierz wzór 1 - format pdf
Pobierz wzór 2 aktywa - format pdf
Pobierz wzór 2 - pasywa - format pdf
Pobierz wzór 3 aktywa - format pdf
Pobierz wzór 3 - pasywa - format pdf
Pobierz wzór 4 - format pdf
Pobierz wzór 5 - format pdf
Pobierz wzrór 6 - format pdf