Zarządzenie Nr 526/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2006r

Zarządzenie Nr 526/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2006r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap I i IIa”.
 
Pobierz tekst zarządzenia - format pdf
Pobierz regulamin komisji - format pdf