Zarządzenie Nr 531/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 października 2006 r.

Zarządzenie Nr 531/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  26 października  2006 r. w sprawie: zasad użyczenia obiektów będących w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych instytucji kultury podmiotom realizującym zadania pożytku publicznego.
 
Pobierz tekst zarządzenia - format pdf