Zarządzenie Nr 535/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2006 r.

Zarządzenie Nr 535/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  31 października 2006 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kowalew – etap III – ul. Wawrzyniaka - Jabłonkowa”.
 
Pobierz tekst zarządzenia - format pdf
Pobierz regualmin komisji - format pdf