Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 sierpnia 2023 r

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 sierpnia 2023 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf