Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 06.09.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Lenartowickiej ? druga linia zabudowy, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031585/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1806/16 o pow. 155 m?.

Pobierz dokument - format pdf