Zarządzenie Nr 424/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 424/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2005 r.