Informacja o stanie majątku komunalnego za rok 2004

Dokument zawiera informacje o stanie majatku komunalnego.
Wszystkie informacje zostały przygotowane w formacie pdf.
 
Informacja o stanie mienia komunalnego - dokument w formacie pdf
Informacja o stanie mienia komunalnego - zestawienia - dokument w formacie pdf