Uchwała NR XXVIII/180/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.

Uchwała NR XXVIII/180/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r.