Zadłużenie Miasta i Gminy Pleszew

Zestawienie w formacie pdf
 
 
Zadłużenie długoterminowe miasta i gminy Pleszew na 31.12.2004 r.
Wyszczególnienie 2004.12.31
Obligacje MiG Pleszew (seria B) z 2000 roku 2 000 000 zł
Obligacje MiG Pleszew (seria C) z 2001 roku 1 000 000 zł
kredyt BGK - Warszawa (1999) 174 043 zł
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003) 666 668 zł
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003) 225 000 zł
kredyt PKO BP S.A. - Kalisz (2003) 525 000 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2001) 65 000 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2003) 247 500 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2003) 577 300 zł
pożyczka NFOŚiGW - Warszawa (2001/2004) 5 103 895 zł
pożyczka WFOŚiGW - Poznań (2004) 127 000 zł
Prognozowany dług na koniec roku ogółem 10 711 406 zł
Prognozowane dochody ogółem 49 618 373 zł
Prognozowane wydatki ogółem 47 905 330 zł
Stosunek % długu do dochodów 21,59%