Zarządzenie Nr 336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2005 r.

Zarządzenie Nr 336/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2005 r.