Uchwała Nr XXX/199/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.

Uchwała Nr XXX/199/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r.