Zarządzenie Nr 371/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2005r

Zarządzenie Nr 371/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 2005r.