Zarządzenie Nr 393/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 393/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2005 r.