Zarządzenie Nr 396a/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 396a/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2005 r.