Uchwała XXXII/228/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005

Uchwała XXXII/228/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005