Uchwała XXXIII/241/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005

Uchwała XXXIII/241/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 września 2005