Uchwała Nr XXXVI/271/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2005r.