Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązańwg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego

Pobierz pierwszą stronę sprawozdania (dokument skanowany - format pdf),
Pobierz drugą stronę sprawozdania (dokument skanowany - format pdf),
Pobierz trzecią stronę sprawozdania (dokument skanowany - format pdf),
Pobierz czwartą stronę sprawozdania (dokument skanowany - format pdf),
Pobierz piątą stronę sprawozdania (dokument skanowany - format pdf),
Pobierz szóstą stronę sprawozdania (dokument skanowany - format pdf),
Pobierz siódmą stronę sprawozdania (dokument skanowany - format pdf)