Informacja o pomocy finansowej udzielonej przez Miasto i Gminę Pleszew innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom

Pomoc udzielona innym jednostkom samorządowym - dokument w formacie pdf
Pomoc udzielona organizacjom pozarządowym - dokument w formacie pdf
Informacja o pomocy finansowej udzielonej przez Miasto i Gminę Pleszew
innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom