Informacja o dotacjach otrzymanych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005 z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje otrzymane o innych jednostek samorządowych - dokument w formacie pdf