Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2005

Pobierz informację dotyczącą mienia komunalnego (format pdf)
Pobierz załączniki do informacji o stanie mienia (format pdf)