Działalność jednostek pomocniczych gminy - sołectw i osiedli

Działalność jednostek pomocniczych gminy-sołectw i osiedli
(skrót do dokumentu w formacie pdf)