Protokół z kontroli problemowej w dniu 20-10-2006 w zakresie zagadnień związanych z rejestracją przedpoborowych

Protokół z kontroli problemowej w dniu 20-10-2006 w zakresie zagadnień związanych z rejestracją przedpopborowych
 
Pobierz tekst protokołu - format pdf