GK 7610-DŚ/5c/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach

GK 7610-DŚ/5c/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach dotycząca budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA "47157 Brzezie" w m.Brzezie na dz.nr 110

Pobierz tekst decyzji - format pdf