Wypis i wyrys ze studium zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
tel. (062) 7428 352
fax
(062) 7428 301

WYPIS I WYRYS
ZE STUDIUM LUB PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I.    PODSTAWA PRAWNA
§ Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

II.   WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego
2. kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej

III.   OPŁATY
1) od wypisu: 
    a) do 5 stron ..............30 zł 
    b) powyżej 5 stron ......50 zł

2) od wyrysu: 
    a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł 
    b) nie więcej niż 200 zł

wpłata w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub na konto nr: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

IV.   TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni

V.   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Architektury i Urbanistyki

VI.   TRYB ODWOŁAWCZY
Nie służy odwołanie

VII.   UWAGI
Sprawę załatwia się w pokoju nr 304 (III piętro).
Załatwienie sprawy polega na wydaniu wypisu lub wyrysu.

VIII.  FORMULARZE
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego

Pobierz wniosek w formacie doc
Pobierz wniosek w formacie pdf

IX.   ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW
Treść uchwały w sprawie planu miejscowego dostępna jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Dzienniki Urzędowe

WYPIS I WYRYS
ZE STUDIUM LUB PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO