Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
tel. (062) 7428 352
fax (062) 7428 301

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I.   PODSTAWA PRAWNA
Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz 267)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

II.  WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek o wydanie zaświadczenia
2. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej

III.  OPŁATY
17 zł - opłata za zaświadczenie - wpłata w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie
lub nakonto nr:40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

IV.  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni

V.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Architektury i Urbanistyki

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY
Nie służy odwołanie

VII.  UWAGI:
Sprawę załatwia się w pokoju nr 304 (III piętro).
Załatwienie sprawy polega na wydaniu zaświadczenia.

VIII.  FORMULARZE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Pobierz wniosek w formacie doc
Pobierz wniosek w formacie pdf

IX.  ODNOŚNIKI DO INNYCH DOKUMENTÓW
Nr uchwały Rady Miejskiej o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępny jest w BIP-ie. Treść uchwały w sprawie planu miejscowego dostępna jest na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Dzienniki Urzędowe

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO