GK 7610-DŚ/29h/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach

GK 7610-DŚ/29h/07 Decyzja o śrowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy i rozbudowy budynku dospodarczo-magazynowego na zakłąd blacharstwa i lakiernictwa samochodowego w m.Kowalew

Pobierz teskt obwiszczenia - format pdf