GK 7610-DŚ/6h/07 Decyzja z dnia 18.12.2007r.

GK 7610-DŚ/6h/07 Decyzja z dnia 18.12.2007r. o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA - format pdf