Zarządzenie Nr 13/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 13/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie:  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2008. - format pdf