Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2007 (tekst jednolity) format pdf

Uwaga!!

Dokument dokument w formacie pdf wymaga zastosowania Adobe Reader. Ze względu na rozmiar sprawozdania (ok 2.5 MB) zaleca sie zapisać plika na dysku lokalnym i otworzyć przy pomocy programu Adobe Reader.