Podstawy prawne działania

 Podstawy prawne działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie to: