Zarządzenie Nr 29/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 29/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Pleszew ustawami na 2008 rok. - format pdf