Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2007r.

"Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej" – art. 14 pkt 2   lit. f) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami). - formt pdf