GK 7610-DŚ/6j/0708 informacja z dnia 23-04-2008r.

GK 7610-DŚ/6j/0708 informacja z dnia 23-04-2008r. dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji bazowej telefoni cyfrowej ERA47160 Zielona Łąka - format pdf