Zarządzenie Nr 38/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 38/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  7 maja 2008r. w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości - format pdf.