Zarządzenie Nr 46/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2008r.

Zarządzenie Nr 46/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach w chodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zmienionego zarządzeniem Nr 114/2007 z dnia 18 grudnia 2007r.- format pdf.