Ogłoszenie Dyrektora MGOPS w Pleszewie z dnia 28-07-2008

Informacja z dnia  15-09-2008 - o wynikach naboru - format pdf

Informacja z dnia  02-09-2008 - lista kandydatów - format pdf

Ogłoszenie Dyrektora MGOPS w Pleszewie z dnia 28-07-2008 w sprawie konkursu na stanowisko pracy Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie - format pdf