Zarządzenie Nr 76/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2008r.w sprawie :

Zarządzenie Nr 76/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2008r.w sprawie : ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Bronowie oraz udziału w nieruchomości wspólnej zbywanych na rzecz najemcy.